Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Hospitality Suite. De gebruiker van deze website heeft de gebruiksvoorwaarden gelezen en de voorwaarden aanvaard.

Intellectueel eigendom

De informatie op deze website is het intellectuele eigendom van Hospitality Suite. De gebruiker kan aan de inhoud geen rechten ontlenen. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hospitality Suite, gebruik te maken van teksten, foto’s of andere onderdelen van deze website. 

Inhoud

Hospitality Suite streeft ernaar de inhoud van haar website zo zorgvuldig mogelijk te presenteren. Dit betreft de prijzen, de faciliteiten en de voorwaarden. Foutieve informatie is geen reden voor claims op veronderstelde overeenkomsten, die tot stand zijn gekomen via e-mail of telefonisch contact.

Actualiteit

De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande mededeling gewijzigd of verplaatst of verwijderd worden. Hospitality Suite houdt haar website en de daarin gepresenteerde informatie actueel. Niettemin kan zij voor onjuistheden of lacunes niet aansprakelijk worden gesteld.

COVID-19

Hospitality Suite is een contactvrij Bed and Breakfast. De gasten verblijven in een vrijstaand apartement, op ruime afstand gescheiden van de hoofdwoning. Het verblijf heeft eigen voorzieningen en reinigings- en ontsmettingsmiddelen. De 1,5 meter afstand is gewaarborgd. Niemand zal ongevraagd in uw buurt komen. Wij houden COVID-19 buiten de deur!