Joodse begraafplaats

Wie in oostelijke richting over de Hengelosestraat rijdt, zal zich niet realiseren dat hij aan de rechterkant een joodse begraafplaats passeert. De eerste Joden – zij kwamen uit Duitsland – vestigden zich aan het eind van de 17de eeuw in Delden. Het ging om een zeer kleine gemeenschap.

De grond was in bruikleen gegeven door de familie Van Wassenaer Obdam, kasteelheren van Twickel. Het gebied lag toen buiten de stadsgrenzen. Een document uit 1771 vermeldt het recht om een sloot om de begraafplaats aan te leggen om pachter te weren, die geen kennis had van joodse tradities en de gewijde grond regelmatig verstoorde.

“Copia Request raakende de begraefplaats der joodsen gemeente van Delden” (bron: routeyou.com / Creative Commons).

De joodse begraafplaats ligt in een bos, niet toegankelijk voor het publiek, achter Huyze ’t Eysink. Van de vroegste grafstenen is er nog één geheel intact, die van een vrouw, overleden in 1864.