Oelermolen

De Oelermolen, ook wel Oldemeule (‘oude molen’), dateert uit 1690. Reeds in 1340 stond hier een watermolen, onderdeel van het kasteel Huis Oldemeule. Het kasteel bestaat niet meer.

De watermolen De Oldemeule in Oele.

Het gaat om een watermolen voor het malen van graan. Het gebouw dateert van 1690. De molen was oorspronkelijk uitgevoerd met twee raderen (nu is er nog maar één) die voor de aandrijving van de molenstenen moesten zorgen. De boerenhoeve, waartoe de molen behoorde, wordt reeds vermeld in documenten uit de 13de en 14de eeuw.

De watermolen De Oldemeule in Oele, detail.

Nog op 31 december 1960 meldde de Tubantia dat het monument ernstig gevaar loopt. Watermolen Oele dreigt te vervallen. Niet één raampje is nog intact. Tien jaar later zijn de restauratiewerkzaamheden ingezet. Het resultaat mag er zijn.

De molen ligt aan de Oldemeulenweg in Oele (de nog steeds gangbare naam van het landgoed), ten westen van Hengelo, ong. 100 meter vanaf snelweg A35.